Tehtud tööd

2013

Golfer OÜ hooldushoone

Valve-,tulekahjusignalisatsiooni ja andmesidepaigaldis ning tugevvoolupaigaldis

TTÜ Särghaua õppehoone

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni ning andmesidepaigaldis, tugevvoolu ja valgustuspaigaldis

Varnja sadam

Tugev-ja nõrkvoolupaigaldis

Pärnu parkimismaja

Tugev-ja nõrkvoolupaigaldis

Comarket, Haapsalu mnt 41, Pärnu

Tugev-ja nõrkvoolupaigaldis

Abja Gümnaasiumi ujula

Tugev-ja nõrkvoolupaigaldis

Pärnu jõe vasakkalda kallasrada

Tugevvoolupaigaldis

Audru Maksimarket

Tuleohutusautomaatika ja infotabloo väljaehitamine

Sanatoorium Tervis II maja jõe tiib

Valve-ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, andmeside, helinduse, hooneautomaatika, tugevvoolu ning valgustuspaigaldis

Henkel Makroflex Pärnu tehas

Sprinklerikustutussüsteemi kontrollautomaatika paigaldis ning valmistoodangu lao valve-ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldis

Jõõpre lasteaed

Valve-ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldis, valgustuspaigaldis

Paikuse vallamaja

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldis

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Valvekaamerate paigaldis

Pärnu Vanalinna Põhikooli võimla

Evakuatsioonivalgustuse paigaldis